مدیریت کاربران

ایجاد کاربر زیر مجموعه و اعطای حقوق دسترسی به فرم ها ، گزارش ها و قالب ها و همچنین اختصاص منابع از طریق این فرم انجام می شود

مدیریت کاربران

ذخیره تنظیمات دسترسی ها و منابع

ایجاد کاربر جدید زیر مجموعه

مشاهده و قایع ثیت شده کاربر جاری

لیست کاربران زیر مجموعه شما با امکان انتخاب جهت نمایش منابع و مجوزها و همچنین حذف یک کاربر

ویرایش مشخصات کاربران

تخصیص منابع به کاربران عادی

اعطای مجوز دسترسی به فرم ها ، گزارشات و قالبها

کاربر جدید

با توجه به امکانات پنل خریداری شده شما امکان ساخت تعدادی کاربر زیر مجموعه را دارید که پس از تعریف امکان اعطای سطوح دسترسی و منابع را به آنها دارید . نام کاربران چه مدیر ارشد باشند چه مدیر و چه کاربر عادی می بایستی در سامانه منحصر به فرد باشد. لذا جهت سهولت کار توصیه میشود کاربران زیر مجموعه خود را با نام کاربری ترکیبی از نام کاربری اکانت و نام مورد نظر بسازید مثلا start.samples

هر کاربر در آنلاین فرم می تواند دارای سه وضعیت ذیل باشد :

 • مدیر ارشد

  سازنده حساب کاربری که نام کاربری وی در مسیر نهایی تمامی فرم ها و گزارشات مشاهده می شود و امکان تعریف کاربر زیر مجموعه و اختصاص منابع را دارد
 • مدیر

  دارای مجوز ها و حدود اختیارات در سطح مدیر ارشد بوده ولیکن امکان ایجاد کاربر زیر مجموعه را ندارد و مسیر فرم هایی که می سازد شامل نام کاربری مدیر ارشد وی می باشد

 • کاربر عادی

  ابن کاربران توسط مدیر ارشد (ایجاد کننده حساب کاربری) تعریف میشوند و منابعی مشخص به آنها اعطا شده و حقوق دسترسی آنها به فرم ها و گزارشات و قالب ها مشخص میگردد. مسیر فرم ها و گزارشاتی که این کاربران می سازند دارای نام کاربری مدیر ارشد آنها می باشد.

کاربرد مدیریت اکانت

 • یک شرکت ، موسسه و یا سازمان ابتدا یک اکانت به نام شرکت و یا برند خود می سازد و سپس با تعریف کاربران و اختصاص منابع به انها می تواند دسترسی کاربران به فرم ها و گزارشات گوناگون را کنترل نماید .

 • می توان فرم ها و یا گزارشاتی داشت که عمومی نباشند یعنی اگر بازدید کننده ایی آدرس آنها را در مرورگر خود وارد کرد قادر به مشاهده آنها نباشد انگاه مجوز مشاهده آنها را به کاربرانی اعطا میکنیم . بنابراین امنیت حتی در مشاهده فرم ها و گزارشات ما نیز حفظ میگردد.

تعریف حقوق دسترسی به فرم ها

دسترسی یک کاربر زیر مجموعه به فرم های اکانت می تواند در 4 قالب :

 • مشاهده
 • مشاهده و ویرایش
 • فقط ارسال ها
 • تغییر ارسال ها
تعریف شود .

بنابراین می توانیم کاربری داشته باشیم که فقط بتواند در فرم ما اطلاعات وارد کند و اجازه ویرایش تنظیمات فرم را نداشته باشد

هنگامی که کاربر زیر مجموعه فرمی را می سازد بطور اتوماتیک اجازه ویرایش به وی اعطا میگردد .

فقط کاربری که مجوز ویرایش و مشاهده و یا تغییر ارسال ها را داشته باشد می تواند اطلاعات فرم را پاک کند . پس در اعطای مجوز به کاربر دقت لازم را مبذول فرمایید .

تعریف حقوق دسترسی به گزارشات

دسترسی یک کاربر زیر مجموعه به گزارش های اکانت می تواند در 2 قالب :

 • مشاهده
 • مشاهده و ویرایش
تعریف شود .

تعریف حقوق دسترسی به قالب ها

دسترسی یک کاربر زیر مجموعه به قالب های اکانت می تواند در 2 قالب :

 • مشاهده
 • مشاهده و ویرایش
تعریف شود .

وقایع ثبت شده Log

لاگ کاربران

بدلیل امکان فعالیت چند کاربر بروی منابع یک حساب کاربری وجود امکان log ضروری به نظر میرسد لذا کلیه فعالیت های کاربر از ورود به سامانه گرفته تا تغییر فرم ها و گزارشات و ... در سامانه ذخیره شده و بمدت 45 روز باقی خواهد ماند مدیر ارشد هر حساب کاربری می تواند Log کاربران زیر مجموعه خود را مشاهده نماید .

پس از انجام تغییرات بروی مشخصات کاربران ، منابع و حقوق دسترسی ها از طریق کلید ذخیره تنظیمات تغییرات را ذخیره نمایید .