گزارش های کاربر

در این صفحه لیست گزارش های ایجاد شده نمایش می یابند . همچنین امکان فیلتر کردن گزارش ها بر حسب نام آنها نیز وجود دارد

گزارش جدید

برای ایجاد گزارش جدید می توانید از این کلید استفاده نمایید.

لیست گزارش های کاربر

نمایش گزارش

ویرایش تنظیمات گزارش ، افزودن و ویرایش ابزارک ها

صدور اطلاعات گزارش و دانلود بصورت فایل

کد فرم جهت قراردادن در وب سایت و یا لینک به آن

حذف گزارش

گزارش عمومی را هر بازدید کننده ایی که آدرس گزارش شما را داشته باشد می تواند مشاهده کند . برای گزارش های درون سازمانی و خصوصی تیک این قسمت را بردارید تا تنها کاربران شما بعد از لاگین به سامانه بتواننداین گزارش را ببینند

انتخاب و تغییر قالب گزارش

هر ردیف در لیست فرم های ایجاد شده شامل :

  • نام گزارش

  • تنظیم قالب گزارش ، لیست قالب های که طراحی کرده اید

  • عمومی با انتخاب این گزینه مشخص میکنید که آیا این گزارش در معرض دید عموم قرار بگیرد یا خیر . فرض کنید گزارشی را ایجاد نموده اید که فقط می خواهید کاربران شما بعد از لاگین به سامانه آنرا مشاهده کنند .

با قراردادن نشانگر ماوس بروی هر ردیف منو زیل آن برای شما نمایش داده خواهد شد که شامل :

  • نمایش گزارش نمایش : نمایش گزارش نهایی برای شما . پس از زدن این کلید گزارش نهایی شما باز می شود و در قسمت Address مرورگر وب خود آدرس آن گزارش قابل مشاهده می باشد . این آدرس درواقع همان آدرسی است که باید آن را به کاربران فرم خود بدهید تا گزارش را مشاهده نموده و آن را پر کرده و ارسال نمایند .

  • ویرایش گزارش ویرایش : رفتن به گزارش ساز و ایجاد تغییرات در گزارش ایجاد شده

  • صدور : با زدن این کلید می توانید اطلاعات نمایش داده شده در گزارش را بصورت فایل دانلود کنید

  • کد گزارش : کد گزارش جهت قراردادن در وب سایت و یا لینک به آن با این امکان براحتی می توانید یک گزارش را در متن یک صفحه وب سایت خود قرار دهید

  • حذف گزارش حذف : با زدن این کلید در همین صفحه فرمی به شما نمایش داده خواهد شد که در مورد حذف گزارش تایید دوباره شما را خواهد پرسید . پر کردن کد امنیتی نمایش داده شده در این فرم نیز الزامی می باشد و به بهبود امنیت سیستم و اطلاعات شما کمک بسیار موثری خواهد کرد .